Դասավանդում հանուն հաջողության. դասաժամ և դասավանդում անվճար, առցանց դասընթացն անգլերենի ուսուցիչների համար է: Այն կօգնի Ձեզ զարգացնել շարունակական մասնագիտական զարգացման (ՇՄԶ) համար անհրաժեշտ հմտությունները և կարողությունները: 

Դասընթացն օգտակար է անգլերենի տարրական, միջին և բարձր մակարդակներ ուսուցանողների համար: 

Յուրաքանչյուր շաբաթ դասընթացը ներկայացնում է լավ ուսուցիչ դառնալուն աջակցող նոր մասնագիտական կարողություն: 

Շաբաթական թեմաները ներառում են` 

  • դասի պլանավորում, 
  • դասարանի կառավարում, 
  • դասարանային ռեսուրսներ, 
  • շարունակական մասնագիտական զարգացում: 

Այս ընդգրկուն դասընթացի տևողությունը վեց շաբաթ է, սակայն, միևնույն ժամանակ, այն շատ ճկուն է: Ձեզանից կպահանջվի շաբաթական մինչև երկու ժամ և կարող եք ուսանել Ձեզ հարմար ժամին:

Ինչպես նաև