Չորս մասից բաղակացած «Հասկանալով IELTS» դասընթացի շարքը ներկայացնում է այն ամենն, ինչ պետք է իմանալ IELTS թեստին նախապատրաստվելիս։

Դասընթացի յուրաքանչյուր բաժնի տևողությունը երեք շաբաթ է, որի ընթացքում մեր մասնագետները մասնակիցներին առաջնորդում են  IELTS թեստի բոլոր փուլերով` ընթերցանություն, գրավոր խոսք, բանավոր  և ունկնդրում: Յուրաքանչյուր փուլում խորհուրդներ են տալիս IELTS փորձառու ուսուցիչների թիմը: Դուք հնարավորություն կունենաք ևս կիսել Ձեր փորձը, խորհուրդներ ու կարծիքներ տրամադրել այլ սովորողների: 

Դասընթացի ավարտին Դուք`  

  • ծանոթ կլինեք IELTS թեստի բոլոր բաժիններին, 
  • Կստանաք օգտակար խորհուրդներ, որոնք կօգնեն թեստն հանձնել արդյունավետ,
  • կծանոթանաք IELTS թեստի գնահատման սկզբունքներին, 
  • գրավոր և բանավոր անգլերենի Ձեր իմացությունը կգնահատեն այլ մասնակիցները: 

 Հասանելի դասընթացներ 

Հասկանալով IELTS թեստը. ընթերցանություն

Այս դասընթացը կենտրոնանում  է ընթերցանություն բաժնի վրա։ Դուք կուսումնասիրեք թեստի ձևաչափը և տեքստային այն առաջադրանքները, որոնք կպահանջվի ընթերցել, զարգացնելով անհրաժեշտ ռազմավարություն տարբեր տեսակի առաջադրանքները կատարելու համար, բազմակի ընտրության հարցերից մինչև համապատասխանեցում տեսակի հացաշարեր։ 

Դասընթացի ընթացքում կուսումնասիրեք նաև ընթերցանության առաջադրանքի կատարման ընդհանուր մոտեցումները, որոնք կօգնեն հաղթահարել բարդ կամ Ձեզ անծանոթ թեմատիկ առաջադրանքները։  

                                                            Գրանցվե'ք հիմա

Հասկանալով IELTS թեստը. բանավոր խոսք

Այս դասընթացը կենտրոնանում է բանավոր բաժնի վրա։ Դուք մանրամասն կուսումնասիրեք այս բաժնի երեք մասերը  և կիմանաք այն չափորոշիչների մասին, որոնք հիմք կհանդիսանան Ձեր բանավոր խոսքը գնահատելու համար։ Օգտակար խորհուրդների և ցուցումների միջոցով կբարելավեք Ձեր խոսակցական անգլերենը և անհրաժեշտ մարտավարություն կսովորեք հաջող հանձնելու համար։ Առաջարկվող պրակտիկ վարժանքների միջոցով ձեռք կբերեք ինքնավստահություն լավագույնս պատրաստվելու և թեստի օրը հաջողելու համար։ 

                                                                Գրանցվե՛ք հիմա։ 

Հասկանալով IELTS թեստը. լսելու բաժին

Դասընթացը կենտրոնանում է թեստի լսելու բաժնի վրա։ Դուք կուսումնասիրեք թեստի ձևաչափը  և կզարգացնեք անհրաժեշտ տեխնիկա լսելու տարբեր առաջադրանքներն հաղթահարելու համար։ Կծանոթանաք նաև ընդհանուր անգլերենի լսողական ռազմավարությանը, որը կօգնի հասկանալ թեստի ընթացքում բարդ կամ Ձեզ անծանոթ թեմաները։  

                                                                 Գրանցվե՛ք հիմա։ 

Հասկանալով IELTS թեստը. գրավոր բաժին

Այս դասընթացը կենտրոնանում է ակադեմիական IELTS թեստի գրավոր բաժնի վրա։ Դուք կուսումնասիրեք թեստի ձևաչափը և կզարգացնեք անհրաժեշտ հմտություններ գրավոր բաժնի առաջադրանքներից յուրաքանչյուրին պատասխանելու համար։ Կծանոթանաք նաև մոդուլի գնահատման չափորոշիչներին, թե քննողներն հատկապես ինչին են ուշադրություն դարձնում  և, ընդհանուր առմամբ, ինչպես հաջող հանձնել գրավոր առաջադրանքները։ 

                                                                     Գրանցվե՛ք հիմա 

IELTS-ը՝ անգլերենի միջազգային թեստային համակարգը, աշխարհում անգլերենի ամենահայտնի թեստն է: Այն ընդունվում է ավելի քան 10,000 կազմակերպության կողմից՝ մոտ 140 երկրում: Այդ կազմակերպությունները ներառում են կառավարություններ, կրթական հաստատություններ և գործատուներ: Նախորդ տարի ամբողջ աշխարհում ավելի քան 3.5 միլիոն մարդ հանձնել է IELTS։

Ինչպես նաև