Date
Երկուշաբթի 23. Նոյեմբեր 2020. մինչև Երկուշաբթի 14. Դեկտեմբեր 2020.

Իմացե՛ք այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է IELTS գրավոր բաժինն հաջողությամբ հանձնելու մասին։  

Այս դասընթացը կենտրոնանում է ակադեմիական IELTS թեստի գրավոր բաժնի վրա։ Դուք կուսումնասիրեք թեստի ձևաչափը և կզարգացնեք անհրաժեշտ հմտություններ գրավոր բաժնի առաջադրանքներից յուրաքանչյուրին պատասխանելու համար։ Կծանոթանաք նաև մոդուլի գնահատման չափորոշիչներին, թե քննողներն հատկապես ինչին են ուշադրություն դարձնում  և, ընդհանուր առմամբ, ինչպես հաջող հանձնել գրավոր առաջադրանքները։