Are you a government ministry or NGO

Aptis թեստի միջոցով դուք կարող եք հեշտությամբ գնահատել ձեր աշխատակազմի անգլերենի գիտելիքները: Այն հարմար թեստ է, որը կարող է համապատասխանել բոլորի կարիքներին: 

  • Որպես նախարարության և ՀԿ ներկայացուցիչ դուք կարող եք թեստի միջոցով գնահատել ձեր դասընթացի արդյունավետությունը, եթե ստուգեք աշխատակիցների գիտելիքները մինչ դասընթաց և հետո: 
  • Դուք կարող եք  Aptis թեստի միջոցով հասկանալ կազմակերպության կարիքները:  
  • Մենք կարող ենք հարմարեցնել թեստը ձեր կարիքներին: 

ԻՆՉՈ ՞Ւ APTIS

  • Aptis-ը համակարգված կերպով ստուգում է բոլոր չորս հմտությունները:  
  • Դուք կարող եք ընտրել, թե որն է հարմար ձեր կազմակերպությանը:  
  • Aptis թեստը կարող է իրականացվել ձեզ հարմար վայրում և ժամին: 
  • Aptis-ը գնահատում է լեզվի իմացությունը  A1-ից C մակարդակ:  Սա հնարավորություն է տալիս միաժամանակ ստուգել տարբեր մակարդակներին տիրապետող մասնակիցների գիտելիքները: 
  • Aptis-ը կարող է իրականացվել տարբեր միջոցներով` համակարգիչ, պլանշետ և այլն:

Այլ լինքեր

Հաջողված փորձ` Ռուանդայի կրթական հաստատություն 

Հաջողված փորձ` Շրի Լանկայի արտասահմանյան աշխատաշուկայի բյուրո