Գրավոր բաժինը տևում է 55 րոպե և պարունակում է երեք խնդիր: 

Այլ հղումներ