Գրանցման, ինչպես նաև այլ տեղեկությունների համար խնդրում ենք գրել exams@britishcouncil.am հասցեին: 

Այս բաժնում