Տանը մնալն այս օրերին նոր իրողություն է շատերիս համար և չնայած առկա մարտահրավերներին, այն նաև նոր հնարավորություն է ընձեռում նոր հմտություններ ձեռք բերելու և գործնականում օգտագործել մեր ունեցած հմտությունները:

IELTS թեստ հանձնողներին ապագա թեստին հաջող պատրաստվելու նպատակով մենք սկսում ենք թեստի առցանց նախապատրաստական մոդուլային դասընթացներ։  

Որո՞նք են մեր առցանց առաջարկները

Դասընթացի անվանում Անգլերենի իմացության անհրաժեշտ մակարդակ Տևողություն Նկարագրություն     Դասընթացի արժեքը

Ակադեմիական IELTS թեստի բանավոր բաժին 

 B1 (միջին) և առավել

18 ժամ (շաբաթական երեք անգամ)

Արագացված դասընթաց, որը կենտրոնանում է թեստի բանավոր բաժնի կառուցվածքին` կենտրոնանալով բանավոր խոսքի զարգացմանը և բանավոր մոդուլը հանձնելու անհրաժեշտ գիտելիքների զարգացմանը: 39,000 ՀՀ դրամ (~2200 դրամ մեկ դասաժամը)
Ակադեմիական IELTS թեստի գրավոր բաժին

B1 (միջին) և առավել

22 ժամ (շաբաթական երեք անգամ) Արագացված դասընթաց, որը ներկայացնում է  թեստի գրավոր բաժնի կառուցվածքը և ձևը և կենտրոնացված է յուրաքանչյուր առաջադրանքը արդյունավետ հանձնելու համար անհրաժեշտ հմտությունների և ռազմավարության  զարգացման վրա: 45,000 ՀՀ դրամ (~2200 դրամ մեկ դասաժամը)
Ծանոթագրություն. Առաջարկվող երկու դասընթացներին գևրանցվող թեկնածուներին կառաջարկվի զեղչային տարբերակ։  

 Ինչո՞ւ պատրաստվել թեստին մեր օգնությամբ

Մեր դասընթացին մասնակցելով` Դուք
  • կտիրապետեք թեստի նշված բաժինների կառուցվածքին, ձևաչափին և այն հմտություններին, որոնք անհրաժեշտ են արդյունավետ հանձնելու համար,
  • կսովորեք թեստը հանձնելու ռազմավարությունն առավելագույն արդյունք ապահովելու համար,
  • կսովորեք պրոֆեսիոնալ ուսուցչի մոտ, որը վերապատրաստված է Բրիտանական խորհրդի կողմից դասընթացը արդյունավետ անցկացնելու համար,
  • կստանաք պրոֆեսիոնալ ուսուցչի կարծիքը ձեր առավելությունների և բարելավման կարիք ունեցող հմտությունների վերաբերյալ,
  • հնարավորություն ստանալ կիրառել լեզվական հմտությունները և բարելավել դրանք
  • կստանաք պրոֆեսիոնալ ուսուցչի կարծիքը ձեր առավելությունների և բարելավման կարիք ունեցող հմտությունների վերաբերյալ՝կիրառելով IELTS թեստի գործնական առաջադրանքները

Ժամկետներ 

Դասընթացների սկիզբն է 2020 թ.-ի մայիսի 4-ը։ 

 

Լեզվի իմացության գնահատում

Դասընթացին գրանցվելուց առաջ մենք անցկացնում ենք լեզվի իմացության գնահատում մասնակցության նվազագույն պահանջները բավարարելու համար։ 

  • Լեզվի իմացության գնահատում IELTS բանավոր նախպաատրաստական դասընթացին մասնակցելու համար` 10 րոպե տևողությամբ առցանց հարցազրույց 
  • Լեզվի իմացության գնահատում ակադեմիական IELTS գրավոր նախապատրաստական դասընթացին մասնակցելու համար` գրավոր առաջադրանք  և 5 րոպե տևողությամբ առցանց հարցազրույց։ 

Կարևոր նկատառումներ 

1. Թեստի արդյունքները միայն Բրիտանական խորհրդի գործածության համար են և չեն կարող ներկայացվել այլ կազմակերպություններին:

2. Լեզվի իմացության գնահատման թեստին մասնակցելը չի երաշխավորում դասընթացին ձեր մասնակցությունը, եթե չունենաք դասընթացին մասնակցելու համար լեզվի իմացության անհրաժեշտ մակարդակ:

3. Լեզվի իմացության գնահատման թեստի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունը կտրամադրվի գրանցումից հետո:

Ինչպե՞ս վճարել

Լեզվի իմացության թեստի արժեքն է 2,000 դրամ։ Վճարումը կարող եք կատարել առցանց բանկային փոխանցմամբ՝ Բրիտանական խորհրդի հաշվեհամարին: Մեր տվյալներն են`

Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան 001-146026-050 I Նպատակ` վճարում IPC-(դասընթացի անվանում) համար (անուն ազգանուն) կողմից