Դուք պետք է հանձնե՞ք անգլերենի քննություն ՄԹ վիզայի և էմիգրացիայի համար: 

IELTS-ն այդ շարքի համար ապացուցված քննություններից է: Եթե դուք պետք է ներկայացնեք IELTS քննության արդյունքները` որպես Ձեր դիմումի մաս, ապա դուք պետք է հանձնեք քննությունը հավատարմագրված կենտրոններից մեկում:

Որպեսզի պարզեք, թե ինչ միավորներ պետք է վաստակեք քննությունը հանձնելու արդյունքում, այցելեք UK Visas and Immigration կայքը:

Եթե դուք դիմում եք Tier 4 student վիզայի համար, ապա ստուգեք Register of Sponsors էջը դիմելուց առաջ: 

IELTS ակադեմիական քննություն ՄԹ վիզայի և էմիգրացիայի համար

Այս քննությունը նրանց համար է, ովքեր ցանկանում են սովորել ՄԹ-ում, ինչպես նաև նրանց համար, ովքեր ցանկանում են մասնագիտական որակավորում ստանալ: Քննությունը ներառում է լսելու, ընթերցանության, գրավոր և բանավոր բաժինները: 

Դիմեք հիմա:
Ստուգեք, թե ինչ արդյունք է ձեզ հարկավոր:

IELTS ընդհանուր քննություն ՄԹ վիզայի և էմիգրացիայի համար

Այս քննությունը նրանց համար է, ովքեր ցանկանում են տեղափոխվել ՄԹ և մասնակցել ոչ համալսարանական դասընթացներին: Քննությունը ներառում է լսելու, ընթերցանության, գրավոր և բանավոր բաժինները: 

Դիմեք հիմա:
Ստուգեք, թե ինչ արդյունք է ձեզ հարկավոր:

IELTS Life Skills A1

Այս քննությունը նրանց համար է, ովքեր պետք է ստուգեն լսելու և խոսելու հմտությունները, երբ դիմում են ՄԹ վիզային էմիգրացիայի համար: 

  • A1 մակարդակը Լեզուների գնահատման համաեվրոպական սանդղակում համարժեք է ESOL Entry 1-ին National Qualification Framework-ի գնահատմամբ:
  • Քննությունը ներառում է լսելու և խոսելու բաժինները:

Դիմեք հիմա:

Ստուգեք, թե ինչ արդյունք է ձեզ հարկավոր:

IELTS Life Skills B1

Այս քննությունը նրանց համար է, ովքեր ցանկանում են ստուգել լսելու և խոսելու հմտությունները, երբ դիմում են ՄԹ վիզային քաղաքացիության համար: 

  • B1 մակարդակը Լեզուների գնահատման համաեվրոպական սանդղակում համարժեք է  ESOL Entry 3-ին National Qualification Framework-ի գնահատմամբ:
  • Քննությունը ներառում է խոսելու և լսելու բաժինները:

Դիմեք հիմա
Ստուգեք, թե ինչ արդյունք է ձեզ հարկավոր:

Եթե այստեղ ներկայացված տեղեկությունները բավարար չեն, ապա այցելեք IELTS քննության բաժինը: