Այս սանդղակը կօգնի ձեզ ճիշտ կողմնորոշվել:

Վիզայի տեսակ CEFR մակարդակ Հմտություններ IELTS UKVI քննություն և անհրաժեշտ միավոր
Tier 1 (ընդհանուր) վիզա C1 ընթերցանություն, գրավոր, բանավոր, լսել 

7.0 ընդհանուր և յուրաքանչյուր հմտության համար

Գրանցվեք հիմա:

 Tier 1 (բացառիկ տաղանդ) վիզա  B1 ընթերցանություն, գրավոր, բանավոր, լսել 

4.0 ընդհանուր և յուրաքանչյուր հմտության համար

Գրանցվեք հիմա:

 Tier 1 (ձեռնարկատեր) վիզա  B1 ընթերցանություն, գրավոր, բանավոր, լսել 

4.0 ընդհանուր և յուրաքանչյուր հմտության համար

Գրանցվեք հիմա:

 Tier 1 (որակավորված ձեռնարկատեր) վիզա  B1 ընթերցանություն, գրավոր, բանավոր, լսել 

4.0 ընդհանուր և յուրաքանչյուր հմտության համար
Գրանցվեք հիմա:

 Tier 2 (ընդհանուր) վիզա  B1 ընթերցանություն, գրավոր, բանավոր, լսել 

4.0 ընդհանուր և յուրաքանչյուր հմտության համար

Գրանցվեք հիմա:

 Tier 2 (մարզիկ) վիզա A1  ընթերցանություն, գրավոր, բանավոր, լսել 

4.0 ընդհանուր և յուրաքանչյուր հմտության համար

Գրանցվեք հիմա:

Tier 2 (կրոնի նախարար) վիզա  B2  ընթերցանություն, գրավոր, բանավոր, լսել 

5.5 ընդհանուր և յուրաքանչյուր հմտության համար
Գրանցվեք հիմա:

Tier 4 (ընդհանուր) ուսանողական վիզա -կրթական աստիճանը, երբ պահանջվում է

B1 ընթերցանություն, գրավոր, բանավոր, լսել 

4.0 ընդհանուր և յուրաքանչյուր հմտության համար
Գրանցվեք հիմա:

Tier 4 (ընդհանուր) ուսանողական վիզա - կրթական աստիճանը, երբ պահանջվում է

B2 ընթերցանություն, գրավոր, բանավոր, լսել 

5.5 ընդհանուր և յուրաքանչյուր հմտության համար
Գրանցվեք հիմա:

Ընտանիք, կողակից կամ գործընկեր վիզա A1 բանավոր և լսել

Կյանքի հմտություններ` A1-Pass

Գրանցվեք հիմա:

Քաղաքացիության վիզա B1  բանավոր և լսել

Կյանքի հմտություններ` B1-Pass

Գրանցվեք հիմա:

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ եթե դուք դիմում եք Tier 4 ուսանողական վիզայի համար ուսանելու նպատակով, ապա անհրաժեշտ միավորը սահմանում է համալսարանը: Բոլոր բրիտանական համալսարանները և քոլեջներն ընդունում են IELTS  քննությունը:   

Այլ լինքեր