A girl preparing for IELTS on her computer.

«Հասկանալ IELTS թեստը» դասընթացը  ներկայացնում է այն ամենն, ինչ պետք է իմանալ IELTS թեստին նախապատրաստվելու համար։ Դասընթացը բաղկացած է չորս մասից, որոնցից յուրաքանչյուրը կենտրոնանում է թեստի առանձին բաժինների վրա։ 

Դասընթացի ընթացքում մեր մասնագետները մասնակիցներին կառաջնորդեն  IELTS թեստի բոլոր բաժիններով`

  • ընթերցանություն
  • գրավոր բաժին
  • ունկնդրում 
  • բանավոր բաժին

Դասընթացի յուրաքանչյուր մասի ընթացքում Դուք կծանոթանաք`   

  • IELTS թեստի յուրաքանչյուր բաժնի նկարագրությանը և թե ինչպես կարող եք բարձր արդյունք ապահովել
  • IELTS թեստի գնահատման սկզբունքներին և թե քննողները հատկապես ինչին են ուշադրություն դարձնում 
  • թեստն հանձնելու տեխնիկային, որը կօգնի յուրաքանչյուր հարցատեսակի համար մշակել մոտեցում 
  • օգտակար խորհուրդներ  և ռազմավարություն ցանկալի արդյունք ստանալու համար 
  • փորձնական թեստեր իրական թեստից առաջ համոզվելու` արդյո՞ք լիարժեք պատրաստ եք թեստին։  

Հաշվի առնելով այն, որ թեստի յուրաքանչյուր բաժին ունի իր առանձնահատկություններն ու բարդությունները, մենք կտրամադրենք մանրամասներ, թե ինչպես կարելի է հաղթահարել դրանցից յուրաքանչյուրը։ 

Հասկանալ IELTS թեստը. ընթերցանություն

Այս դասընթացը կենտրոնանում  է ընթերցանություն բաժնի վրա։ Դուք կուսումնասիրեք թեստի ձևաչափը և տեքստային այն առաջադրանքները, որոնք կպահանջվի ընթերցել, զարգացնելով անհրաժեշտ ռազմավարություն տարբեր տեսակի առաջադրանքները կատարելու համար, բազմակի ընտրության հարցերից մինչև համապատասխանեցում տեսակի հացաշարեր։

Դասընթացի ընթացքում կուսումնասիրեք նաև ընթերցանության առաջադրանքի կատարման ընդհանուր մոտեցումները, որոնք կօգնեն հաղթահարել բարդ կամ Ձեզ անծանոթ թեմատիկ առաջադրանքները։  

                                                            Գրանցվե'ք հիմա

Հասկանալ IELTS թեստը. բանավոր բաժին

Այս դասընթացը կենտրոնանում է բանավոր բաժնի վրա։ Դուք մանրամասն կուսումնասիրեք այս բաժնի երեք մասերը  և կիմանաք այն չափորոշիչների մասին, որոնք հիմք կհանդիսանան Ձեր բանավոր խոսքը գնահատելու համար։ Օգտակար խորհուրդների և ցուցումների միջոցով կբարելավեք Ձեր խոսակցական անգլերենը և անհրաժեշտ մարտավարություն կսովորեք հաջող հանձնելու համար։ Առաջարկվող պրակտիկ վարժանքների միջոցով ձեռք կբերեք ինքնավստահություն լավագույնս պատրաստվելու և թեստի օրը հաջողելու համար։ 

                                                                Գրանցվե՛ք հիմա։ 

Հասկանալ IELTS թեստը. լսելու բաժին

Դասընթացը կենտրոնանում է թեստի լսելու բաժնի վրա։ Դուք կուսումնասիրեք թեստի ձևաչափը  և կզարգացնեք անհրաժեշտ տեխնիկա լսելու տարբեր առաջադրանքներն հաղթահարելու համար։ Կծանոթանաք նաև ընդհանուր անգլերենի լսողական ռազմավարությանը, որը կօգնի հասկանալ թեստի ընթացքում բարդ կամ Ձեզ անծանոթ թեմաները։  

                                                                 Գրանցվե՛ք հիմա։ 

Հասկանալ IELTS թեստը. գրավոր բաժին

Այս դասընթացը կենտրոնանում է ակադեմիական IELTS թեստի գրավոր բաժնի վրա։ Դուք կուսումնասիրեք թեստի ձևաչափը և կզարգացնեք անհրաժեշտ հմտություններ գրավոր բաժնի առաջադրանքներից յուրաքանչյուրին պատասխանելու համար։ Կծանոթանաք նաև մոդուլի գնահատման չափորոշիչներին, թե քննողներն հատկապես ինչին են ուշադրություն դարձնում  և, ընդհանուր առմամբ, ինչպես հաջող հանձնել գրավոր առաջադրանքները։ 

                                                                     Գրանցվե՛ք հիմա 

Դասընթացի տևողությունը 

Դասընթացի տևողությունը բավականին ճկուն է, և ձեզանից կպահանջվի շաբաթական ընդամենր երեք ժամ տրամադրել այն ավարտելու համար։ Յուրաքանչյուր բաժնի տևողությունը երեք շաբաթ է, այդպիսով ընդհանուր դասընթացը կարող եք ավարտել 12 շաբաթում։ Նկատի ունեցեք, որ կարող եք այն ավարտել ավելի շուտ, եթե շաբաթական երեք ժամից առավել շատ ժամանակ տրամադրեք դասընթացին։ 

Ինչպես նաև