Test dates, fees and location

IELTS քննությունը Հայաստանում անցկացվում է Երևանում, Ալեք Մանուկյան 1  հասցեում, Ինովացիոն լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոնում (Երևանի պետական համալսարան, 7րդ մասնաշենք 6րդ հարկ): Բոլոր գրանցումները դիտարկվում են Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից:

Գրանցման տեղերը սահմանափակ են, ուստի մենք խորհուրդ ենք տալիս գրանցվել հնարավորինս շուտ` քննության օրվանից առնվազն երկու ամիս առաջ: Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ տեղերը լրանալուն պես տվյալ ամսաթիվն այլևս չի երևա առցանց գրանցման համակարգում: 

Քննության օրվանից երեք օր առաջ մասնակիցներին ուղարկվում է էլ. հաղորդագրություն, որը պարունակում է ամբողջական տեղեկատվությունը, այդ թվում` քննության վայրը և ժամը:

Բանավոր քննություն

Բանավոր քննությունը կարող է նշանակվել քննության օրվանից յոթ օր առաջ, նույն կամ հաջորդ օրը: Այս բաշխումը հիմնականում կախված է տվյալ քննության մասնակիցների քանակից: Մասնակիցներին կուղարկվի էլ. հաղորդագրություն բանավոր քննության օրվա վերաբերյալ բանավոր քննությունից առնվազն երեք աշխատանքային օր առաջ:

Քննության անցկացման վայրն է

Ինովացիոն լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոն, Երևանի պետական համալսարան, 7րդ մասնաշենք 6րդ հարկ 

Ալեք Մանուկյան 1

Երևան 0025, Հայաստան

* Կարելի է գրանցվել անգամ գրանցման վերջնաժամկետից հետո, եթե տվյալ քննության օրվա համար կան ազատ տեղեր: Խնդրում ենք, գրանցվելուց առաջ ստուգել տեղերի առկայությունը:  

* Քննության վերաբերյալ տեղեկատվությունն ուղարկվում է մասնակիցներին էլ. հաղորդագրության տեսքով քննությունից երեք օր առաջ:

Քննության գրանցման հարցերի կամ մանրամասն տեղեկատվության համար, խնդրում ենք, կապ հաստատել  Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղի հետ:

Select a location below

Երևան

Վայր: Yerevan, ISTC, Alek Manukyan 1, YSU 7th building 6th floor, 0025 Yerevan, Armenia

Թեստի օրը Մոդուլ Գրանցման վերջնաժամկետ Գրանցվել
21.04.2018. IELTS Academic 13.04.2018. Դիմեք հիմա
21.04.2018. IELTS General Training 13.04.2018. Դիմեք հիմա
05.05.2018. IELTS Academic 31.03.2018. Դիմեք հիմա
12.05.2018. IELTS Academic 07.04.2018. Դիմեք հիմա
12.05.2018. IELTS General Training 07.04.2018. Դիմեք հիմա
30.06.2018. IELTS Academic 26.05.2018. Դիմեք հիմա
30.06.2018. IELTS General Training 26.05.2018. Դիմեք հիմա
07.07.2018. IELTS Academic 02.06.2018. Դիմեք հիմա
07.07.2018. IELTS General Training 02.06.2018. Դիմեք հիմա
21.07.2018. IELTS Academic 16.06.2018. Դիմեք հիմա