Լրացրե՛ք Ձեր տվյալմները  և դիտեք ֆիլմն առցանց։  

Բրիտանական խորհուրդը հավաքագրում է Ձեր անձնական տվյալները, որպեսզի կարողանա Ձեզ հետ կապ պահպանել Ձեր հարցի հետ կապված:

ՄԹ անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն` Դուք իրավունք ունեք մեզնից հայցել մեր մոտ առկա Ձեր տվյալների պատճենը և շտկել այնտեղ տեղ գտած ցանկացած անճշտություն: Հավելյալ տեղեկատվության համար կապ հաստատեք Բրիտանական խորհրդի գրասենյակի հետ կամ այցելեք անձնական տվյալների պաշտպանության կայքը: