Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 16.02.18, ժամը 16:00

Եթե դուք անգլերեն լեզվի ուսուցիչ եք, ՄԹ-ից դուրս, ապա կարող եք դիմել ամենամյա A.S.Hornby Educational Trust կրթաթոշակին, որի միջոցով կարող եք ձեր ուսումը շարունակել Warwick-ի համալսարանի մագիստրատուրայում` անգլերեն լեզվի դասավանդման (ELT) բաժնում:  Կրթաթոշակը նախատեսված է 2018թ.-ի հոկտեմբերից մինչև 2019թ.-ի սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածի համար:

ՄԹ-ում ուսման ընթացքում Հորնբի կրթաթոշակը հոգալու է ուսման ու կեցության հետ կապված բոլոր ծախսերը ներառյալ` ուսման վարձերը, ավիատոմսը, վիզայի և IELTS քննության ծախսերը: Հաղթողները կստանան ամսական գումարային փոխհատուցում` կացարանի և ապրուստի ծախսերը հոգալու համար:

Ո՞վ կարող է դիմել

Դիմորդները պետք է ունենան առնվազն երկու տարվա լրիվ դրույքով աշխատանքային փորձ, որպես անգլերեն լեզվի ուսուցիչ և բարձրագույն կրթություն: Դիմորդների անգլերեն լեզվի իմացության մակարդակը պետք է համապատասխանի համալսարանի պահանջներին. ըստ IELTS-ի դիմորդները պետք է ունենան առնվազն 6.5 միջին գնահատական, յուրաքանչյուր բաժնից 6.0-ից, իսկ գրավորից 6.5-ից ոչ պակաս գնահատական: Հորնբի կրթաթոշակի նպատակն է աջակցել փորձառու անգլերենի ուսուցիչներին, ովքեր իրենց երկրներում կարող են նշանակալից ներդրում ունենալ անգլերեն լեզվի ուսուցման և  ուսուցիչների կատարելագործման գործընթացում:

Ընտրության գործընթացը

Ընտրության գործընթացը բաղկացած է 4 փուլից: Առաջին փուլում գնահատվում է հայտադիմումը: Երկրորդ փուլում ընտրված թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի տվյալ երկրի Բրիտանակ խորհրդի գրասենյակ: Երրորդ փուլում թեկնածուները դիմում են համալսարան, իսկ չորրորդ փուլում ընտրված թեկնածուն ընդունվում է համալսարան: Վերջին փուլում հաստատվում է նաև ընտրված թեկնածուի կրթաթոշակի շնորհումը: 

Ինչպե՞ս դիմել

Եթե ցանկանում եք դիմել Հորնբի կրթաթոշակին, ապա այցելեք մեր TeachEnglish կայքը, որտեղ կարող եք գտնել “Hornby Scholarship Applicant Information” փաստաթուղթը: Խնդրում ենք դիմումը լրացնելուց առաջ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերն ունենալ ձեռքի տակ, քանի որ դուք չեք կարող պահպանել թերի հայտը և շարունակել այն լրացնել ավելի ուշ:

Այլ լինքեր