Այստեղ կարող եք տեղեկանալ Բրիտանական խորհրդի կողմից անցկացվող միջոցառումների մասին։