Մենք աջակցում ենք խաղաղությանը և զարգացմանը՝ ստեղծելով կապեր, փոխըմբռնում և փոխվստահություն Միացյալ Թագավորության և այլ երկրների մարդկանց միջև:

Մենք բացառիկ կերպով համատեղում ենք արվեստի և մշակույթի, կրթության և անգլերենի ուսուցման Միացյալ Թագավորության հարուստ փորձը, մեր համաշխարհային ներկայությունը, կապը ավելի քան 100 երկրների հետ և երիտասարդների, ազդեցիկ անհատների և մեր ստեղծարար մտքի անգերազանցելի հասանելիությունը: 

Մենք անմիջականորեն աշխատում ենք մարդկանց հետ` օգնելու նրանց ձեռք բերել հմտություններ, վստահություն և կապեր՝ Միացյալ Թագավորության հետ միասին փոխելու իրենց կյանքը և կառուցելու ավելի լավ աշխարհ: Մենք աջակցում ենք նրանց՝ կապեր ստեղծելու և ստեղծարար գաղափարներ ձևավորելու, անգլերեն սովորելու, բարձորակ կրթություն և միջազգայնորեն ճանաչված որակավորումներ ստանալու հարցերում: 

Մենք աշխատում ենք Հայաստանում 2001 թվականից: Յուրաքանչյուր տարի մենք առնչվում ենք հազարավոր ուսանողների, կրթության ոլորտի ներկայացուցիչների, քաղաքականություն մշակողների և արվեստագետների հետ: Մեր աշխատանքի առանցքում է արվեստի և կրթական բարեփոխումների աջակցությունը, ինչպես նաև հնարավորությունների ստեղծումը`

  • անգլերենի ուսուցման և դասավանդման չափանիշների բարձրացման
  • ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման հնարավորությունների ընդլայնման
  • երիտասարդների անգլերենի և այլ հիմնարար հմտությունների բարելավման, ավելի բարեկեցիկ ապագա, բաց ներառական ու համախմբված համայնքների կառուցման 
  • ստեղծարար ձեռներեցների և քաղաքականություն մշակողների կարողությունների բարելավման, Հայաստանում կայուն և կենսունակ ստեղծարար ոլորտի խթանման
  • ներառական արվեստի խրախուսման, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այլ խոսցելի խմբերի համար հնարավորությունների ստեղծման
  • բարձրագույն կրթական հաստատությունների հետ գործընկերություններ ձևավորելու միջոցով, որոնք կխթանեն բարձրակարգ կրթության միջազգայնացումն ու ձեռնարկատիրական կրթությունը։