Բրիտանական խորհուրդը Միացյալ Թագավորության միջազգային կազմակերպությունն է, որը կառուցում է մշակութային հարաբերություններ և ստեղծում կրթական հնարավորություններ: 

Մենք կապեր ենք հաստատում, խթանում ենք փոխըմբռնումը և վստահությունը ՄԹ-ի հասարակության և այլ երկրների միջև արվեստի և մշակույթի, կրթության և անգլերենի ուսուցման միջոցով։ 

Մենք օգնում ենք երիտասարդներին ձեռք բերել հմտություններ, վստահություն և կապեր, իրենց ներուժն իրացնելու, ուժեղ և ներառական համայնքների ձևավորմանը մասնակցելու համար։ Մենք աջակցում ենք նրանց սովորել անգլերեն, ստանալ բարձրակարգ կրթություն, ինչպես նաև ձեռք բերել միջազգայնորեն ճանաչված որակավորումներ։ Արվեստի և մշակույթի ոլորտում մեր աշխատանքը խթանում է ստեղծագործ դրսևորումն ու փոխանակումը, ինչպես նաև զարգացնում ստեղծարար ձեռնարկություները։ 

Մենք աշխատում ենք Հայաստանում 2001 թվականից: Յուրաքանչյուր տարի մենք առնչվում ենք հազարավոր ուսանողների, կրթության ոլորտի ներկայացուցիչների, քաղաքականություն մշակողների և արվեստագետների հետ: Մեր աշխատանքի առանցքում է արվեստի և կրթական բարեփոխումների աջակցությունը, ինչպես նաև հնարավորությունների ստեղծումը`

  • անգլերենի ուսուցման և դասավանդման չափանիշների բարձրացման
  • ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման հնարավորությունների ընդլայնման
  • երիտասարդների անգլերենի և այլ հիմնարար հմտությունների բարելավման, ավելի բարեկեցիկ ապագա, բաց ներառական ու համախմբված համայնքների կառուցման 
  • ստեղծարար ձեռներեցների և քաղաքականություն մշակողների կարողությունների բարելավման, Հայաստանում կայուն և կենսունակ ստեղծարար ոլորտի խթանման
  • ներառական արվեստի խրախուսման, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այլ խոսցելի խմբերի համար հնարավորությունների ստեղծման
  • բարձրագույն կրթական հաստատությունների հետ գործընկերություններ ձևավորելու միջոցով, որոնք կխթանեն բարձրակարգ կրթության միջազգայնացումն ու ձեռնարկատիրական կրթությունը։