Էլթոնս մրցանակի մասին 

Էլթոնս մրցանակն ունի յոթանասունամյա պատմություն և  շնորհվում է անգլերենի ուսուցման և դասավանդման յուրօրինակ հրապարակումների, նախագծերի, հավելվածների ու հարթակների ստեղծման համար, որոնք անգլերեն սովորողներին և ուսուցիչներին ամբողջ աշխարհում լեզվի դասավանդման և ուսուցման նոր մոտեցում են առաջարկում։ Մրցանակը կարող է հանձնվել նաև այնպիսի կազմակերպությունների, խմբերի և անհատների, որոնց մշակած մոտեցումները նոր խոսք են բերում անգլերենի դասավանդման և ուսուցման ոլորտում։ 

Դիմումների ընդունման ժամկետն ավարտվել է: Երկրոդ փուլ անցած դիմումատուները կտեղեկացվեն դեկտեմբերին: