Aptis for business

ԻՆՉՊԵ ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԻՄԱՆԱԼ, ԹԵ ԱՐԴՅՈՔ ՁԵՐ ԹԻՄՆ ՈՒՆԻ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԱՅՆ ԳԻՏԵԼԻՔԸ, ՈՐՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՁԵՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՄԱՐ 

Aptis-ը կարող է հստակ պատասխանել ձեր աշխատակիցների և թեկնածուների անգլերենի իմացության վերաբերյալ հարցին: 

Թեստը կօգնի`

  • Աշխատանքի ընդունել ճիշտ մարդկանց;
  • Ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն ոլորտներին, որոնք բարեփոխման կարիք ունեն դասընթացների միջոցով;
  • Հասկանալ ձեր աշխատակիցների անգլերենի իմացության աստիճանը: 

ԻՆՉՈ ՞Ւ APTIS

  • Aptis-ը կարող է իրականացվել ձեզ հարմար ժամանակ և վայրում:  
  • Այն ստուգում է լեզվի տարբեր հմտություններ` ընթերցանություն, գրավոր, բանավոր, լսել` հիմքում ունենալով քերականությունն ու բառապաշարը: 
  • Դուք կարող եք ընտրել միայն այն բաժինները, որոնք հարմար են ձեր բիզնեսի համար: 
  • Թեստը կարող եք հանձնել տարբեր միջոցներով` համակարգիչ, պլանշետ և այլն: 
  • Թեստը գնահատում է  A1-ից C մակարդակ` հնարավորություն տալով մեկ թեստի արդյունքում բացահայտել իմացության բոլոր մակարդակները:  

Ո ՞Ր ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԵՐՆ ԵՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ  APTIS ԹԵՍՏԸ

ADECCO POLAND –ADECCO GLOBAL ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Adecco-ն օգտագործում է  Aptis թեստը` գնահատելու ընդունարանում աշխատող իր աշխատակիցների գիտելիքները:  

NETSOL TECHNOLOGIES INC. PAKISTAN

NetSol-ն օգտագործում է Aptis թեստը` գնահատելու թեկնածուների գիտելիքները և ընտրելու նոր աշխատակիցներին:  

Այլ հղումներ