Aptis for teachers

Aptis ուսուցիչների համար թեստը Aptis General-ի տարբերակներից է: Այն կարող է օգտագործվել անգլերենի ուսուցիչների համար Կրթության և գիտության նախարարության կողմից: Այն հատուկ մշակվել է ուսուցիչների գիտելիքների ու կարիքների գնահատման համար:  

Aptis ուսուցիչների համար թեստի տևողությունն ու կառուցվածքը նույնն է, ինչ  Aptis General-ինը, սակայն թեստի բովանդակությունն ամբողջովին հարմարեցված է ուսուցիչներին և կարող է բխել նրանց ամենօրյա փորձառությունից:

APTIS ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԹԵՍՏԸ`

  • Հարմար է աշխարհի բոլոր անկյուններում ապրող անգլերենի ուսուցիչների համար; 
  • Այն կարող է օգտագործվել նաև այլ առարկաներ դասավանդող ուսուցիչների համար; 
  • Հարմար է այլ ծրագրերում ընդգրկված ուսուցիչների համար;
  • Այն հարմար է նաև ուսուցման ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների համար;
  • Թեստը նաև կրթական ոլորտում ընդգրկված այլ մասնագետների համար է: 

Ինչպես նաև