Taking the Aptis test

Ի՞ՆՉ Է APTIS-Ը

Մենք ավելի քան 70 տարվա փորձառություն ունենք անգլերենի ստուգման ու գնահատման ոլորտում: Մեր մասնագետները թեստը մշակել են` հաշվի առնելով ամենավերջին ուսումնասիրությունները: 

Aptis-ը գնահատում է չորս հմտություն: Թե որ հմտությունը կցանկանաք ստուգել, կախված է ձեր առաջնահերթություններից:  

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՄ ՀԱՆՁՆԵԼ APTIS ԹԵՍՏԸ 

Թեստը կարող է պատվիրվել ձեր գործատուի, համալսարանի կամ դպրոցի կողմից: Դուք չեք կարող գրանցվել որպես անհատ: 

Ի՞ՆՉ ԵՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ԻՄ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Ձեր արդյունքները կհամապատասխանեն Լեզուների գնահատման համաեվրոպական համակարգին (CEFR): Յուրաքանչյուր հմտության համար կստանաք A1-ից C մակարդակի ցուցանիշ: Միաժամանակ գնահատվում եք 0-50 բալային սանդղակով: 

Թեստի պատասխանի օրինակ

Ինչպե՞ս պատրաստվել թեստին: