Կարևոր է, որ IELTS թեստին գրանցվելիս կարդաք և ընդունեք թեստի դրույթները և պայմանները:

Սույն դրույթները և պայմանները դուք կստանաք նաև «Տեղեկատվություն թեկնածուների համար» գրքույկում, որը ներառված է դիմումի ձևաթղթում:

Դրույթները և պայմանները կարևոր տեղեկություններ են պարունակում, ներառյալ՝

  • Կանոններ, որոնց Դուք պետք է հետևեք
  • Անվտանգության նախազգուշացումներ, որոնք պետք է կիրառվեն թեստին մասնակցելու ժամանակ
  • Արդյունքների տրամադրման գործընթացը
  • Չեղարկման գործընթացը
  • Ինչպես ենք մենք օգտագործում Ձեր տվյալները

Երբ առցանց գրանցվելիս ստորագրում եք հայտարարագիրը դիմումի ձևաթղթում կամ նշում եք դրույթների և պայմանների վանդակը, Դուք հաստատում եք, որ կարդացել և հասկացել եք IELTS-ի դրույթները և պայմանները և այդպիսով համաձայնություն եք տալիս հետևել դրանց: