Խնդրում ենք, լրացնել առցանց ձևաթուղթը կրթաթոշակի վիճակահանությանը մասնակցելու համար:

Բրիտանական խորհուրդը հավաքագրում է Ձեր անձնական տվյալները, որպեսզի կարողանա Ձեզ հետ կապ պահպանել Ձեր հարցի հետ կապված:

ՄԹ անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն` Դուք իրավունք ունեք մեզնից հայցելու մեր մոտ առկա Ձեր տվյալների պատճենը և շտկել այնտեղ տեղ գտած  ցանկացած անճշտություն: Հավելյալ տեղեկատվության համար կապ հաստատեք Բրիտնական խորհրդի գրասենյակի հետ կամ այցելեք մեր անձնական տվյալների պաշտպանության կայքը: