Անգլերենի ստուգման ակադեմիական թեստերը միլիոնավոր ուսանողների համար կրթական պրոցեսի մաս են: Ահա թե ինչու մենք կազմակերպեցինք առցանց համաժողով բարձրագույն կրթության մասնագետների համար, որոնք հետաքրքրված էին անգլերենի գնահատման միջազգային փորձով:

Մասնակիցները հնարավորություն ունեին ծանոթանալու անգլերենի գնահատման ՄԹ փորձին: Յուրաքանչյուր պրակտիկ ներկայացմանը հետևում էր քննարկում տեղական փորձագետների մասնակցությամբ, որոնք ներկայացնում էին հարցի շուրջ իրենց տեսլականը: Իսկ Հարց ու պատասխանի բաժինը հնարավորություն էր տալիս ստանալ հարցերի պատասխանները: 

Ծանոթացեք համաժողովի մասնակիցներին:

Դիտեք համաժողովի ձայանագրությունը: