Կրթության, անգլերենի  և արվեստի ոլորտներում մեր աշխատանքն ազդում է բազմաթիվ մարդկանց գործունեության վրա թե Միացյալ Թագավորությունում, թե ամբողջ աշխարհում: Մենք համագործակցում ենք մի շարք կազմակերպությունների հետ` կիրառելով մեր գլոբալ ցանցերը, փորձառությունը և վստահությունը` օգնելու նրանց իրականացնել իրենց նպատակները: Մենք գնահատում ենք մեր բիզնես գործընկերների կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը և շուկայական ռազմավարությունները: Հավասարապես մենք գնահատում ենք մեր հանրության և գործընկերների նպատակները զարգացման, կրթության և արվեստի բնագավառներում:

 

Այս բաժնում