Կրթության ոլորտում  մեր գործունեությունը  կենտրոնանում է  կրթության միջազգայնացման վրա` հասանելի դարձնելու Միացյալ Թագավորության փորձառությունն ու նորարությունը աշխարհին և համախմբելու կրթական ոլորտի գործընկերներին:

Հասարակության ոլորտում մեր  գործունեությունը օգնում է քաղաքացիներին և հաստատություններին հաղորդակցվել ընդգրկուն և բաց, ինչպես նաև փոխկապակցել տեղական խնդիրները գլոբալ թեմաներին:

Մենք նախագծեր ենք իրականացնում տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ, որոնք մասնագիտական փորձառություն ունեն երիտասարդության և սոցիալական ձեռներեցության, հավասար իրավունքների և բազմազանության, սոցիալական ներգրավվածության և համագործակցության, ինչպես նաև ակտիվ քաղաքացիության ոլորտում:

Այս բաժնում