Կրթության ոլորտում մեր աշխատանքը կենտրոնացած է կրթական ոլորտի համագործակցությունների վրա՝ նպատակ ունենալով աջակցել Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտին՝ դառնալու ավելի կայուն, արդյունավետ և գլոբալ առումով կապված կրթական համակարգ։

Վերոնշյալը իրականացվում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը և կրթական հաստատություններին աջակցելով՝ ավելի խորացնելու իրենց ինստիտուցիոնալ համագործակցությունները և ակադեմիական շարժը Միացյալ Թագավորության հետ։

Այս բաժնում