Our work in English, image

Մեր աշխատանքն անգլերենի ոլորտում ուղղված է Հայաստանում անգլերենի դասավանդման և ուսուցանման բարելավմանն ուղղված հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելուն և նորարություններ առաջ բերելուն՝ աջակցելով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը բարեփոխելու պետական դպրոցների համակարգը և օժանդակելու Հայաստանում անգլերենի ուսուցիչների մասնագիտական շարունակական զարգացմանը։

In this section