«Ստեղծարար Միտք»: Բարձրագույն կրթության ձեռներեցության ծրագիր

«Ստեղծարար Միտքը» (Creative Spark) հնգամյա նախաձեռնություն է, որը նպատակ ունի նպաստել ստեղծարար ձեռնարկատիրական կրթության զարգացմանը՝ աջակցելով այս ոլորտում Միացյալ Թագավորության և ծրագրի մասնակից յոթ երկրների, ներառյալ Հայաստանի ուսումնական հաստատությունների միջև միջազգային համագործակցության ձևավորմանը: Ծրագիրն իրականացվում է Բրիտանական խորհրդի կողմից Կենտրոնական Ասիայում (Ղազախստան, Ուզբեկստան, Ղրղստան), Հարավային Կովկասում (Ադրբեջան, Հայաստան և Վրաստան) և Ուկրաինայում: 

Բարձրագույն կրթության բարեփոխումներին աջակցելու և տարածաշրջանում գործազրկությունը նվազեցնելու նպատակով Բրիտանական խորհուրդը կօգտագործի Միացյալ Թագավորության ձեռնարկատիրական կրթության փորձը` կազմելու և տրամադրելու ուսումնական ծրագիր, որը կաջակցի ավելի քան 10,000 ուսանողի:  

Ծրագրի նպատակներն են.

1. Ծրագրում ներգրավված յոթ երկրում ստեղծարար ձեռնարկատիրական 22 կենտրոնի հիմնադրում, որոնք համագործակցություն կծավալեն ՄԹ համալսարանների հետ,

2. Ուսանողներին և ստեղծարար ձեռներեցներին համապատասխան հմտությունների ուսուցանում՝ մտքերի և փորձի փոխանակման փուլից մինչև բիզնեսի մեկնարկում ու մտավոր սեփականության պահպանում,

3. Առցանց դասընթացների միջոցով, այդ թվում Զանգվածային բաց առցանց դասընթացների (ԶԲԱԴ) հարթակում ձեռներեցության թեմատիկ անգլերենի ուսուցանում:

Ծրագրի նպատակները

Ակնկալվող ազդեցությունն այն է, որ ՄԹ աջակցությամբ ծրագրային երկրներում ստեղծարար ձեռնարկությունները մեծ ներդրում կունենան երկրի կայուն և ընդգրկուն աճի ապահովման գործընթացում:

Ակնկալվող արդյունքներն են.

 • բարձրացնել մասնակիցների իրազեկվածությունը, բարելավել ձեռնարկատիրությունը և անգլերենի հմտությունները, որպեսզի նրանք կարողանան ստեղծագործել և զարգացնել իրենց բիզնեսը `աջակցելով ստեղծարար տնտեսությունների զարգացմանը:
 • բարելավել Միացյալ Թագավորությունում և ծրագրային երկրներում գործընկերների միջև համագործակցությունը ` կրթական համակարգերում և ձեռնարկատիրական հանգույցներում կայուն ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացման համար:

Ելակետային հետազոտություն

Ծրագիրը ստեղծվել է ՄԹ-ում և ծրագրային երկրներում ստեղծարար ձեռնարկության և ձեռնարկատիրական կրթության վերաբերյալ իրականացված հետազոտությունների արդյունքում: 

Զեկույցը բացահայտում է ազգային քաղաքականությունը, գոյություն ունեցող մոդելները, լավագույն փորձը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր երկրի տվյալ ոլորտում առկա խոչընդոտները և հնարավորությունները: Դուք կարող եք ներբեռնել հետազոտության արդյունքները ավելին իմանալու համար:

Ծրագրի ամփոփագիր

Կարող եք ներբեռնել ծրագրի ամփոփագիրը, որը ստեղծարար ձեռնարկության և ձեռնարկատիրական կրթության ոլորտում ելակետային զեկույցի արդյունքների հիման վրա հանգամանորեն անդրադառնում է «Ստեղծարար Միտք» ծրագրի նպատակներին:  

«Գենդերային հավասարություն և հզորացում մշակութային և ստեղծարար ոլորտներում» զեկույց

2017թ.-ին Բրիտանական խորհուրդն հանձն առավ իրականացնել մի հետազոտություն, որն Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում ուսումնասիրելու էր կանանց և աղջիկների դերը մշակութային ու ստեղծարար ոլորտներում: Հետազոտության ֆինանսավորումը ստանձնեց Միացյալ Թագավորության կառավարության «Հակամարտությունների, կայունության և անվտանգության հիմնադրամը»: Այն կյանքի կոչվեց Բրիտոնական խորհրդի կողմից ստեղծարար ոլորտին աջակցության ծրագրի շրջանակում: 

Ավելին իմանալու համար կարող եք ներբեռնել հետազոտության արդյունքները

Ստեղծարար ոլորտի սահմանումը

«Ստեղծարար միտք» ծրագրի համատեքստում օգտագործվում է Միացյալ Թագավորության մշակույթի, զանգվածային լրատվամիջոցների և սպորտի նախարարության սահմանումը, որով ստեղծարար են համարվում այն ոլորտները, որոնք «իրենց հիմքում ունեն անհատի ստեղծագործ հմտությունն ու տաղանդը, որը մտավոր սեփականության ստեղծման ու օգտագործման միջոցով կարող է աշխատատեղեր սստեղծել ու բարիքներ գեներացնել»: Այս սահմանումով առանձնացվում է 30 ստեղծարար մասնագիտություններ, որոնք միավորվում են 9 ոլորտային խմբերում:  Ստեղծարար 9 ոլորտային խմբերն ու մասնագիտությունները հետևյալն են:

 • Գովազդ և մարքեթինգ. մարքեթինգի և վաճառքի տնօրեններ, գովազդի և հանրային կապերի ղեկավարներ, հանրային կապերի մասնագետներ, գովազդային մենեջերներ և ստեղծարար տնօրեններ
 • Ճարտարապետություն. ճարտարապետներ, ճարտարապետական նախագծման մասնագետներ
 • Արհեստագործություն. դարբիններ, գորգագործներ, ապակեգործներ և կերամիայի պատրաստման մասնագետներ, զարդանկարիչներ, կահույքագործներ, փայտամշակման և սայլ հարակից արհեստի ճյուղերի մասնագետներ
 • Դիզայն (արտադրանքի, գրաֆիկական և նորաձևության ոլորտների). գրաֆիկական, հագուստի և արտադրանքի դիզայներներ
 • Ֆիլմարտադրություն, հեռուստատեսություն, ռադիո և լուսանկարչություն.  նկարահանման մասնագետներներ, պրոդյուսերներներ, ռեժիսորներ և լուսանկարիչներ, տեսաձայնային և հեռարձակող սարքավորումների մասնագետներ
 • ՏՏ, ծրագրավորում և համակարգչային ծառայություններ. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտի տնօրեններ, ՏՏ բիզնեսի վերլուծաբաններ, ճարտարապետներ և համակարգի ինժեներներ, ծրագրավորողներ, վեբ կայքերի պատրաստման մասնագետներ
 • Հրատարակչություն. լրագրողներ, թերթերի և ամսագրերի խմբագիրներ, հեղինակներ, գրողներ, թարգմանիչներ
 • Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ. գրադարանավարներ, արխիվի մասնագետներ և կուրատորներ 
 • Երաժշտություն, կատարողական  և վիզուալ արվեստ. դերասաններ, նկարիչներ, բեմադրիչներ և պարողներ, երաժիշտներ:

«Ստեղծարար միտք»  գործընկերության ֆոնդ

Ծրագրի շրջանակներում ֆոնդը կտրամադրի ֆինասական աջակցություն՝ որը կնպաստի Միացյալ Թագավորության և ծրագրային երկրներում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և ստեղծարար ոլորտի հաստատությունների միջև գործընկերային կապեր հաստատելուն, ստեղծարար կենտրոնների հիմնադրմանը և ստեղծարար ձեռնարկատիրական կրթության զարգացմանը: 

Գործընկերության ոլորտները

 • Ուսանողների և երիտասարդ ստեղծագործողների հմտությունների զարգացում
 • Նոր բիզնեսների աջակցություն և ինկուբացիա 
 • Գիտելիքի փոխանակում