«Կոդավորման հմտություններ. կամրջելով ներկան և ապագան» ծրագիրը կարճաժամկետ նախագիծ էր, որի նպատակն էր կոդավորման արտաժամյա դասընթացների միջոցով զարգացնել Երևանից և Հայաստանի մարզերից վեց դպրոցների աշակերտների թվային և այլ առանցքային հմտությունները՝ ներառյալ քննադատական և վերլուծական մտածողությունը, ստեղծարարությունը և համագործակցային աշխատանքը: Այս նախաձեռնության նպատակն էր աշակերտներին զինել համապատասխան հմտություններով հետագայում կրթական և աշխատանքային ուղին հարթելու համար: 

Ծրագիրը նախագծվել և իրականացվեց Բրիտանական խորհրդի կողմից՝ «Տելեկոմ Արմենիա» (Beeline ապրանքանիշ) ֆինանսական աջակցությամբ: Ծրագիրն իրականացվեց նաև ՀՀ կրթության գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ:     

Ծրագրի արդյունքները

«Կոդավորման հմտություններ. կամրջելով ներկան և ապագան» ծրագրի շրջանակում երևանյան երեք ավագ դպրոցում, ինչպես նաև մարզային երեք հիմնական դպրոցներում ներդրվեցին Micro:bit  ծրագրավորելի միկրո-սարքավորումներ, որոնք կրթական գործընթացը դարձրեցին առավել ինտերակտիվ, հետաքրքիր և արդյունավետ: Սարքավորումների հետ դպրոցներին տրամադրվեց նաև դասավանդման և ուսումնառության համապատասխան ռեսուրսներ:

Պիլոտային նախագծի շրջանակում ընտրված ավագ դպրոցներից 140 աշակերտ հնարավորություն ստացավ մասնակցել կոդավորման արտալսարանային ներածական դասընթացների, իսկ շահառու դպրոցների ՏՀՏ ուսուցիչների մինչ դասընթացների մեկնարկը վերապատրաստվեցին micro:bit գործիքակազմի օգտագործման վերապատրաստումներ: 

Նախագծի ավարտին շրջանավարտների համար կկազմակերպվեց ինչպես ներդպրոցական, այնպես էլ միջդպրոցական մրցումներ` «Կոդավորման մարտահրավերներ» (Coding Challenge), որոնք հնարավորություն ընձեռեցին նրանց ցուցադրել ձեռք բերած հմտություններն ու գիտելիքները,մ ինչպես նաև ներկայացնել այն նախագծերը, որոնք մշակել եինք սարքի օգնությամբ։  

Ծրագրի ամփոփ արդյունքներին կարող եք ծանոթանալ այս էջի ներքևում կից ինֆոգրաֆիկայի միջոցով։