«Բարելավելով հմտությունները հանուն ավելի ուժեղ հասարակության» ծրագիրը նախատեսում է Հայաստանի սահմանամերձ երկու համայնքի դպրոցներում անգլերենի արտադասարանային պարապմունքների իրականացում։ Պարապմունքները կիրականացվեն Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ և Վայք քաղաքների, ինչպես նաև Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքի երեք ավագ դպրոցներից յուրաքանչյուրում Անգլերենի նոր ակումբներ հիմնադրելու միջոցով։

Ծրագիրն իրականացվում է Միացյալ Թագավորության կառավարության ֆինանսավորմամբ և ՀՀ Կրթության և Գիտության նախարարության աջակցությամբ։  

Ծրագրի նպատակը

  • զարգացնել անգլերենի ուսուցման և դասավանդման հմտությունները համայնքի անգլերենի ուսուցիչների շրջանում ապահովելու որակյալ դասավանդում
  • բարելավելու անգլերենի գիտելիքները, ինչպես նաև բանակցելու և երկխոսելու հմտությունները թիրախային համայնքների ավագ դպրոցների աշակերտների շրջանում:

Անգլերենի ակումբները համալրված են անհրաժեշտ ուսումնական, դասավանդման ռեսուրսներով և համակարգչային տեխնիկայով: Դասընթացները կվարեն վերապատրաստում անցած ուսուցիչները, որոնք կստեղծեն սովորելու արդյունավետությանը նպաստող, 21-րդ դարի կրթական պահանջներին համապատասխան միջավայր: Անգլերենի ակումբները աշակերտներին կառաջարկեն հետևյալ անվճար արտադասարանային պարապմունքները.

  • Անգլերենը հաղորդակցության համար` շեշտադրելով աշակերտների հաղորդակցման հմտությունները,
  • Քննարկելու, բանակցելու և երկխոսելու հմտություններ դասընթաց 

Ակնկալվող փոփոխությունները, որոնք կարող են Անգլերենի ակումբները բերել աշակերտներին 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում շուրջ 1200 աշակերտ կկարողանա օգտվել ծրագրի գործողություններից։ Բարելավելով անգլերենի, ինչպես նաև բանակցելու և երկխոսելու հիմնարար հմտությունները` ծրագրի մասնակից դպրոցների աշակերտները կընդլայնեն աշխատանք գտնելու հեռանկարները` ստեղծելով բարեկեցիկ կյանքի և խաղաղարարությանը նպաստող հնարավորությունները: Անգլերենի կատարելագործված իմացությունը երիտասարդների համար առավել հասանելի կդարձնի տեղեկատվական (առցանց) աղբյուրները, ինչպես նաև հնարավորություն կընձեռի ծանոթանալ նոր մշակույթների հետ և առնչվել տարբերվող տեսակետների:

 Ուսուցիչներին առաջարկվող առավելությունները 

Շուրջ 300 ուսուցիչ կկարողանա օգտվել մասնագիտական զարգացման և աջակցության հնարավորություններից։ Արդյունքում, կկատարելագործվի նրանց գիտելիքներն ու հմտությունները։  Միաժամանակ կբարելավվի Անգլերենի դասավանդման հմտությունները։ Ծրագրի շրջանակում կհիմնադրվի նաև Ուսուցիչների աշխատանքային խմբեր, որոնք կծառայեն փորձի և գիտելիքի փոխանակման հարթակ ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչների միջև։ Բացի այդ, նախատեսվում է տեխնոլոգիայի կիրառումը, որը հնարավորություն կընձեռի ուսուցիչներին ձայնագրել իրեն դասընթացները և Բրիտանական խորհրդի մասնագետների կողմից կարծիք ստանալ դրանց վերաբերյալ։   

Ծրագրի տևողությունը  

Ծրագրի առաջին փուլն իրականացվելու է 2018 թվականի նոյեմբերից 2019 թվականի մայիս ամիսների ընթացքում:

 

Ծրագրի շրջանակում իրականացվող գործողությունների ժամանակացույց

  • 27-29 նոյեմբեր 2018: Ներածական դասընթացներ Բերդ, Վայք և Ջերմուկ քաղաքների ավագ դպրոցների աշակերտների ծնողների հետ։ 
  • 06-09 դեկտեմբեր 2018: Վերապատրաստման դասընթացներ  Անգլերենի ակումբներում դասընթացներ վարող ուսուցիչների համար։ Ուսուցիչները ծանոթանում են անգլերենի դասավանդման ժամանակակից մեթոդաբանությանն ու փորձին, ինչպես նաև ձեռք բերեցին պրակտիկ գիտելիքներ և ուղեցույցներ անգլերենի ինտերակտիվ, հաղորդակցական դասընթաց վարելու համար։