IELTS results image

Մենք հասկանում ենք` ինչ նշանակություն ունի քննության արդյունքը և այն հնարավորինս շուտ ստանալը, բայց հավասարաչափ կարևոր է, որ մենք ապահովենք ձեր գիտելիքների արդար և ճշմարտացի գնահատումը: 

IELTS քննության արդյունքները պատրաստ են լինում քննության օրվանից հետո` տասներեքերորդ օրը:

IELTS քննության արդյունքների հրապարակումն առցանց և փոստային ծառայությամբ 

Քննության արդյունքը կարող եք տեսնել առցանց, քննության օրվանից հետո, տասներեքերորդ օրը:

Քննության արդյունքների վկայականը, որը կոչվում է Test Report Form, կարող է Ձեզ ուղարկվել փոստային ծառայությամբ քննությունը հանձնելուց հետո, տասներեք օր անց: Դրա համար հարկավոր է հարցում ուղարկել մեր էլ. փոստին:

Արդյունքները չեն հրապարակվում հեռախոսով, էլ. փոստով կամ ֆաքսով:

Քննության արդյունքների վկայական

Դուք ստանում եք  քննության վկայականի միայն մեկ պաշտոնական օրինակ, որը կորստի դեպքում ենթակա չէ վերականգնման:

Այնուամենայնիվ, քննության հանձնման օրվանից երկու տարվա ընթացքում կարող եք դիմել այն քննական կենտրոնը, որտեղ հանձնել եք թեստը, և այն կուղարկի Ձեր գնահատականը համապատասխան համալսարաններ կամ կրթական հաստատություններ:

Քննության վկայական ուսումնական հաստատությունների համար

Մենք կարող ենք ուղարկել քննության արդյունքների վկայականի հավելյալ օրինակներ (մինչև հինգ օրինակ) ուսումնական, էմիգրացիոն  հաստատություններին: Եթե ցանկանում եք օգտվել այս հնարավորությունից, ապա լրացրեք տվյալ հաստատությունների անվանումներն ու հասցեները գրանցման  համապատասխան բաժնում:

Հաստատությունները կդիտարկեն միայն բնօրինակ վկայականներ: Վկայականի պատճենները չեն ընդունվում:  

Տվյալ հաստատությունները կարող են նաև առցանց ստուգել դիմորդի միավորները IELTS քննության վկայականի ստուգման ծառայության համակարգում, ինչի համար հարկավոր է դիմորդի քննության արդյունքների վկայականի համարը, որը նշված է վկայականի ստորին հատվածում:

Քննության արդյունքների վավերականության ժամկետը

Հաստատությունները չեն ընդունի քննության արդյունքների այն վկայականը, որը տրվել է ավելի քան երկու տարի առաջ: Այս դեպքում Դուք պետք է ներկայացնեք փաստաթուղթ, որը կհավաստի, որ քննության օրվանից ի վեր անգլերենի Ձեր իմացությունը չի փոխվել կամ բարելավվել է:

Ինչպե՞ս է գնահատվում IELTS քննությունը

IELTS քննությունը գնահատական է տրամադրում  լեզվի իմացության ցանկացած մակարդակի համար: Այստեղ չկա քննությունն անցնել կամ ձախողել հասկացությունները: Քննության ամեն բաժինը` լսողական, ընթերցանություն, գրավոր և բանավոր, գնահատվում է զրոյից ինը միավոր:

IELTS քննության գնահատման համակարգը համապատասխանում Եվրախորհրդի լեզուների իրազեկության համաեվրոպական համակարգին:

Ինչպե՞ս բողոքարկել քննության արդյունքները

Եթե համաձայն չեք հրապարակված գնահատականի հետ, ապա կարող եք բողոքարկել քննության արդյունքը քննության օրվանից վեց շաբաթվա ընթացքում: Դուք կարող եք ընտրել այն բաժինները, որոնք ցանկանում եք բողոքարկել: Հարկավոր է վճարել բողոքարկման արժեքը` 44 700 դրամ: Գումարն ամբողջովին կփոխհատուցվի, եթե միավորները փոփոխվեն: Բողոքարկման գործընթացը կարող է տևել 2-ից 21 օր: Գործընթացն սկսելու համար դուք պետք է exams@britishcouncil.am հասցեին ուղարկեք արդյունքների վերանայման ձևը: Այն կարող եք ներբեռնել ստորև: Մանրամասների համար կարող եք  կապ հաստատել մեզ հետ` տեսնելու` ինչպիսին է ընթացակարգը:

Կարելի՞ է վերահանձնել քննությունը

Քննությունը կարող եք հանձնել անսահմանափակ քանակությամբ: Այնուամենայնիվ, նկատի ունեցեք, որ լավ հանձման համար անհրաժեշտ է լավ նախապատրաստվել: IELTS քննության շուրջ արված ուսումնասիրությունը փաստում է, որ անգլերենի իմացությունը մեծ դեր ունի գնահատականի հարցում: