Ե՞րբ կստանամ իմ արդյունքները

IELTS թեստն հանձնելուց հետո ստիպված չեք լինի երկար սպասել արդյունքներին: 

Դուք կարող եք մուտք գործել Թեստ հանձնողի հարթակ՝ արդյունքները տեսնելու համար: Թեստի արդյունքները հասանելի կլինեն առցանց 40 օր, սակայն դրանք չեն կարող օգտագործվել որպես լեզվի իմացության պաշտոնական հաստատում: 

Եթե Դուք հանձնել եք թեստը թղթային տարբերակով, ապա արդյունքներին կկարողանաք ծանոթանալ թեստի ամսաթվից 13 օր անց: Եթե Դուք հանձնել եք թեստը համակարգչով, ապա արդյունքներին կկարողանաք ծանոթանալ թեստի ամսաթվից 3-ից 5 օրում:

Եթե կորցրել եք Ձեր Թեստի արդյունքների վկայականը, ապա կարող եք կապ հաստատել այն թեստային կենտրոնի հետ, որտեղ հանձնել եք թեստը։ 

Ե՞րբ կստանամ իմ գնահատականի թղթային պատճենը

Մենք Ձեզ կուղարկենք IELTS Քննության արդյունքների վկայականի (Test Report Form - TRF) թղթային պատճենը փոստային առաքմամբ՝ թեստը հանձնելուց 13 օր անց: Խնդրում ենք առաքման համար տրամադրել 3-ից 5 օր :

IELTS արդյունքները  չեն հաղորդվում հեռախոսով կամ էլ.նամակով:

Մենք IELTS թեստի արդյունքների վկայականը (TRF) ուղղակիորեն կուղարկենք այն հաստատություններին, որոնց  դիմել եք:

Հաստատությունները չեն ընդունում պատճենները և պահանջում են արդյունքների վկայականի բնօրինակը:

Մենք կարող ենք Ձեր Թեստի արդյունքների վկայականի մինչև հինգ լրացուցիչ պատճեն ուղարկել ուղղակիորեն այն հաստատություններին, որոնց Դուք դիմում եք (օրինակ՝ համալսարաններ, ներգաղթի գրասենյակներ և այլն): Դրա համար խնդրում ենք ներառել համապատասխան հասցեները IELTS թեստին գրանցվելիս:

Խնդրում ենք չմոռանալ տրամադրել հաստատության ամբողջական փոստային հասցեն: Առանց ամբողջական հասցեի, մենք չենք կարողանա ստուգել, թե արդյոք տվյալ հաստատությունը մուտք ունի IELTS թեստի արդյունքների վկայականի նույնականացման համակարգին, որը թույլ կտա դիտել արդյունքներն առցանց, երբ մենք այն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնենք: Եթե ծառայությունը հասանելի չլինի, մենք թեստի արդյունքների վկայականը կուղարկենք փոստով:

Կարո՞ղ եմ IELTS արդյունքների վկայականի լրացուցիչ պատճեններ խնդրել

Եթե ցանկանում եք  ի հավելումն հինգ պատճենների, թեստի արդյունքների վկայականի լրացուցիչ պատճեն ուղարկենք ընդունող կազմակերպությունների, ապա անհրաժեշտ է վճարել 2,000 ՀՀ դրամի չափով վարչական վճար յուրաքանչյուր պատճենի համար: Պատճենները կուղարկվեն Հայփոստ ծառայության միջոցով, յուրաքանչյուր առաքման համար կգանձվի 1,970 ՀՀ դրամ: Միջազգային օդային ծառայություններով առաքումը կազմակերպվում և վճարվում է դիմորդի կողմից:   

Եթե թեստի կենտրոնը փակվել է, դուք կարող եք թեստի արդյունքների վկայականի լրացուցիչ ձևաթղթեր ձեռք բերել ielts.org կայքից:

Անհրաժեշտ է տրամադրել հաստատության հասցեն և լրացնել «Թեստի զեկույցի լրացուցիչ ձևաթղթի դիմումը»: Կցեք Ձեր IELTS թեստի արդյունքի և անձնագրի պատճենն այդ դիմումի ձևաթղթին և այն փոստային առաքիչի միջոցով մեզ ուղարկեք՝ exams@britishcouncil.am հասցեով: Դրանից հետո մենք տվյալ հաստատությանը կուղարկենք Ձեր IELTS Թեստի արդյունքների վկայականը:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ Թեստի արդյունքների լրացուցյչ վկայականի տրամադրումը կարող է տևել մինչև 7 օր:

Թեստի արդյունքների լրացուցիր պատճենների դիմում

Ի՞նչ է նշանակում իմ IELTS գնահատականը

Ձեզ կշնորհվի IELTS-ի 0-9 միավոր թեստի յուրաքանչյուր բաժնի համար, որը կարտացոլի Ձեր անգլերենի իմացությունը:

Թեստի արդյունքների վկայականը յուրաքանչյուր չորս հմտության (լսել, ընթերցանություն, գրավոր և բանավոր) համար առանձին գնահատական կտա, ինչպես նաև թեստի ընդհանուր գնահատականը: Թեստի յուրաքանչյուր բաժնի համար կարող եք ստանալ լեզվի իմացության մակարդակի ամբողջական գնահատական (օրինակ՝ 5.0, 6.0, 7.0) կամ մակարդակի տասնորդականով գնահատականներ (օրիանկ՝ 5.5, 6.5, 7.5):

Այստեղ կարող եք հավելյալ տեղեկություններ ստանալ, թե ինչ է նշանակում Ձեր գնահատականը:  

Որքա՞ն ժամանակով վավեր կլինեն իմ IELTS արդյունքները

Երկու տարուց ավել վաղեմություն ունեցող IELTS արդյունքները սովորաբար չեն ընդունվում կազմակերպությունների կողմից, եթե դիմորդները ապացույցներ չտրամադրեն այդ ժամանակահատվածում անգլերենը ակտիվ կիրառելու կամ բարելավելու մասին: IELTS-ի գործընկերները չեն կարող հաստատել թեստի արդյունքների վավերականությունը, եթե դրանք երկու տարուց ավելի վաղեմություն ունեն:

Ինչպե՞ս կարող եմ վերագնահատում խնդրել իմ IELTS թեստի համար

Եթե Դուք չեք ստացել այն գնահատականը, որն ակնկալում էիք, կարող եք դիմել, որպեսզի Ձեր թեստը վերագնահատվի: Այս ծառայաությունը կոչվում է Արդյունքների վերանայում (EOR): Ինքներդ կարող եք որոշել, թե թեստի որ բաժինն եք ցանկանում, որ վերագնահատվի. Արդյունքների վերագնահատման համար պետք է դիմեք այն թեստային կենտրոնին, որտեղ հանձնել եք քննությունը: 

Այս ծառայության արժեքը 48,500 ՀՀ դրամ է (ենթակա է փոփոխման կախված IELTS թեստի արժեքից), որը կփոխհատուցվի, եթե Ձեր գնահատականը բարձրացվի թեստի որևէ բաժնում: 

Դուք պետք է դիմեք վերագնահատման համար թեստի անցկացման ամսաթվից սկսած ոչ ուշ, քան վեց շաբաթվա ընթացքում:

Ներբեռնեք Արդյունքների վերանայման ձևաթուղթի ստորև ներբեռնման հատվածից, և ներկայացրեք այն թեստի կենտրոն, որտեղ հանձնել եք թեստը: Համոզվեք, որ կցել եք Ձեր թեստի արդյունքների վկայականը և վճարման ստացականը:

Արդյունքների վերանայման գործընթացը կարող է տևել երկուսից չորս շաբաթ:

Կարո՞ղ եմ վերահանձնել IELTS թեստը

IELTS-ը վերահանձնելու ոչ մի սահմանափակում չկա: Դուք կարող եք գրանցվել թեստին, երբ այն հանձնելու անհրաժեշտություն գտնեք:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ. որ գնահատականը կարող է բարձրանալ, եթե նախքան վերահանձնելը անգլերենը բարելավելու լրացուցիչ ջանքեր գործադրեք: Այցելեք IELTS թեստի նախապատրաստական  բաժին՝ վարժանքի թեստ հանձնելու և լեզվի իմացության մակարդակը ստուգելու համար: