IELTS գնահատականը Ձեզ է տրամադրում 1-ից  մինչև 9 բալային համակարգով միավորներ թեստի յուրաքանչյուր` լսելու, ընթերցանության, գրավոր և բանավոր բաժինների համար։ Թեստի ընդհանուր գնահատականն արտացոլում է յուրաքանչյուր բաժնի միջինացված միավորը։ Յուրաքանչյուր բաժնի համար Ձեր գնահատականը կարող է լինել ինչպես ամբողջական միավորի տեսքով (օր` 5.0, 6.0, 7.0), այնպես էլ տասնորդական (օր` 5.5, 6.5, 7.5)։  

Եթե ընդհանուր միջինացված գնահատականը ավարտվում է .25 տասնորդականով, ապա այն կլորացվում է դեպի հաջորդող տասնորդական միավոր և եթե ավարտվում է .75 միավորով, ապա դեպի հաջորդող ամբողջական միավոր։ 

Այստեղ կարող եք հավելյալ տեղեկություններ ստանալ, թե ինչ է միջինացվում Ձեր գնահատականը: 

Օրինակ 1

Լսել 6.5
Ընթերցանություն  6.5
Գրավոր 5
Բանավոր 7
Միջինացված գնահատական 6.25
 Ընդհանուր միջինացված գնահատական 6.5

Օրինակ 2

Լսել 4
Ընթերցանություն  3.5
Գրավոր 4
Բանավոր  4
Միջինացված գնահատական 3.875
Ընդհանուր միջինացված գնահատական 4

Օրինակ 3

Լսել 6.5
Ընթերցանություն  6.5
Գրավոր 5.5
Բանավոր 6
Միջինացված գնահատական 6.125
Ընդհանուր միջինացված գնահատական 6.0