Բրիտանական խորհուրդը  IELTS թեստն Հայաստանում կազմակերպում է Երևանում գտնվող պաշտոնական թեստային կենտրոնում։  Դուք կարող եք ընտրել թեստը թղթային կամ համակարգչային եղանակով հանձնելու ձեր նախընտրելի տարբերակը։  Երկու դեպքում էլ թեստը կազմակերպվում է թեստային կենտրոնում։ Իմացեք ավելին այստեղ։ 

Թղթային եղանակով IELTS առաջարկող թեստային կենտրոն 

Երևան

Համակարգչով IELTS առաջարկող թեստային կենտրոն 

Երևան

ՄԹ-ում աշխատելու կամ ուսանելու տարբերակնե՞ր եք փնտրում

Եթե Միացյալ Թագավորությունում աշխատելու կամ ուսանելու տարբերակներ եք փնտրում, հնարավոր է, անգլերենի պահանջվող մակարդակը ապացուցող թեստ ներկայացնելու անհրաժեշտություն առաջանա:

IELTS թեստի վճարներ 

Թեստի տեսակ

Վճար 

Գրանցում 

IELTS
ակադեմիական
թեստ` թղթային
եղանակով
կամ
համակարգչով  
97,000 ՀՀ դրամ Ընտրե՛ք թեստի ամսաթիվը
IELTS ընդհանուր
թեստ` թղթային
եղանակով
կամ
համակարգչով
97,000 ՀՀ դրամ Ընտրե՛ք թեստի ամսաթիվը
IELTS
ակադեմիական
թեստ ՄԹ
Վիզաների
և ներգաղթի
համար (UKVI) 
109,000 ՀՀ դրամ Ընտրե՛ք թեստի ամսաթիվը
IELTS ընդհանուր
թեստ ՄԹ
Վիզաների
և ներգաղթի
համար (UKVI) 
109,000 ՀՀ դրամ Ընտրե՛ք թեստի ամսաթիվը
IELTS Կյանքի
հմտություններ
(Life Skills),
(A1 և B1)
93,500 ՀՀ դրամ Ընտրե՛ք թեստի ամսաթիվը

Ի՞նչ է ներառում IELTS թեստի վճարը

IELTS թեստի վճարն իր մեջ ներառում է նախապատրաստական նյութեր, վարժանքի անվճար թեստեր և ավելին։ 

Թեստի ժամանակացույց 

Թեստի լսելու, ընթերցանության և գրավոր բաժինները տեղի կունենան նույն օրը` առանց դրանց միջև ընդմիջումների։ Համավարակով պայմանավորված, մենք թեստեր ենք անցկացնում առավոտյան և ցերեկային ժամերին։ Թեստերը կազմակերպվում են ֆիզիկական հեռավորության խստիվ պահպանմամբ։ Առավոտյան թեստերը սովորաբար տեղի են ունենում 9:00-ից 12:00-ն ընկած ժամային հատվածում, իսկ ցերեկային թեստերը 13:00-ից` 16:00-ն։ 

Եթե թեստն հանձնում եք թղթային եղանակով, բանավոր բաժինը կարող է մնացած բաժիններից առանձին օր առաջարկվել` թեստի հիմնականից օրվանից մինչև յոթ օր առաջ կամ հետո: Դրա անցկացման մասին Դուք նախապես ծանուցում կստանաք թեստից 48 ժամ առաջ:

Ընտրե՛ք բանավոր թեստի օրը 

Դուք կարող եք ընտրել Ձեր բանավոր թեստի ամսաթիվը, անկախ այն հանգամանքից թեստն հանձնում եք թղթային եղանակով, թե համակարգչով։ Եթե համավարակի պատճառով հարկ լինի տեղափոխել Ձեր թեստի օրը, այդ մասին մենք Ձեզ ծանուցում կուղարկենք էլեկտրոնային նամակով կամ կտեղեկացնենք հեռախոսազանգով։