Թեստն հանձնելու հարմար ամսաթվեր և արդյունքներն արագ ստանալու հնարավորություն 

Եթե ընտրում եք IELTS թղթային տարբերակը, ապա լսելու, ընթերցանության և գրավոր բաժինները հանձնելիս պատասխանները կնշեք  թղթի վրա։ Բանավոր բաժինը, ինչպես համակարգչային եղանակով հանձնելու դեպքում, կանցկացվի դեմ առ դեմ ձևաչափով, մասնագետի կողմից։ 

Թեստի լսելու, ընթերցանության և գրավոր բաժիններն անցկացվում են նույն օրը, բանավոր քննությունը կարող է մնացած բաժինների հետ առաջարկվել նույն օրը կամ թեստի օրվանից մեկ շաբաթ առաջ կամ հետո:

IELTS քննության թղթային տարբերակը անցկացվում է բարձրակարգ ականջակալներով:

Հատուկ կարիքների դեպքում 

IELTS հանձնելիս, Ձեր անգլերենի ունակություններն անաչառ կգնահատվեն՝ անկախ ցանկացած հաշմանդամությունից և հատուկ կարիքից: Մենք կարող ենք օգնել Ձեզ, առաջարկելով հատուկ նախապատրաստություններ։ Նման դեպքերում առաջարկում ենք IELTS-ի փոփոխված տարբերակ, որի մասին անհրաժեշտ  է երեք ամիս առաջ ծանուցել թեստի կենտրոնին։ Եթե ունեք թեստը հանձնելու հատուկ կարիքներ և պահանջներ, առաջակում ենք հանձնել քննության թղթային տարբերակը։