Տղամարդը թուրը պարզած նայում  է հեռուն։

Ֆեոդալական Հնդկաստանում մի ռազմիկ (Խան), որը հրաժարվում է իր տիրոջն անվերապահորեն ենթարկվելու երկարամյա դերից, դառնում է Հիմալայան լեռներում ծավալվող մարդասպան որսի զոհ: