Եթե Միացյալ Թագավորությունում աշխատելու կամ ուսանելու տարբերակներ եք փնտրում, հնարավոր է, ՄԹ վիզայի և անգլերենի պահանջվող մակարդակը ապացուցող թեստ ներկայացնելու անհրաժեշտություն առաջանա: Անգլերենի իմացության այս թեստերն հաստաված են ՄԹ Ներքին գործերի նախարարության կողմից (SELT), դրանց թվում են IELTS ՄԹ վիզայի և ներգաղթի համար (UKVI) կամ IELTS Life Skills թեստերը:

Ո՞րն է IELTS և IELTS ՄԹ վիզայի և ներգաղթի համար (UKVI) թեստերի տարբերությունը:

Ակադեմիական և ընդհանուր թեստերի միջև ոչ մի տարբերություն չկա: Թեստը նույնն է բովանդակության, ձևաչափի, դժվարության մակարդակի և գնահատման տեսանկյունից: Այնուհանդերձ, թեստի արդյունքների վկայականի ձևաթղթերը փոքր-ինչ տարբեր են և ներառում են տեղեկատվություն այն մասին, որ թեստն հանձնել եք IELTS UKVI-ի պաշտոնական կենտրոնում, որը հաստատված է ՄԹ Ներքին գործերի նախարարության կողմից: 

Ո՞ր ձևաչափի թեստ է անհրաժեշտ հանձնել:

Եթե ուսանող եք, խնդրում ենք նախքան գրանցվելը Ձեր համալսարանից, քոլեջից կամ դպրոցից ճշտել, թե որ թեստն է պահանջվում տվյալ հաստատության կողմից։ 

Եթե դիմելու եք ուսանողական վիզայի (Tier 4) բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում՝ուղղակիորեն բակալավրի կամ ասպիրանտական աստիճան ստանալու այնպիսի համալսարանում, որը Tier 4 հովանավոր է, Դուք պետք է բավարարեք անգլերենի այն մակարդակը, որը սահմանվել է տվյալ հաստատության կողմից: Բրիտանական բոլոր համալսարանները և քոլեջները ընդունում են IELTS ակադեմիական թեստի արդյունքները: Սա նշանակում է, որ հնարավոր է IELTS UKVI (ակադեմիական) թեստ հանձնելու կարիք չառաջանա, փոխարենը ներկայացնեք IELTS ակադեմիական թեստի արդյունքները:

Եթե ուսանող չեք, խնդրում ենք նախքան թեստին գրանցվելը ճշտել պահանջվող թեստի տեսակը կազմակերպությունից, որին դիմում եք։ 

IELTS UKVI թեստի հանձնումը Բրիտանական խորհրդում 

IELTS UKVI-ի համար (ակադեմիական և ընդհանուր ) թեստերը, ինչպես նաև IELTS Life Skills թեստերը կազմակերպվում են UKVI-ի կողմից հաստատված կենտրոններում: Բրիտանական խորհուրդը UKVI հաստատված թեստերի անցկացման կենտրոններ ունի ողջ աշխարհում: 

IELTS ակադեմիական քննություն ՄԹ վիզայի և ներգաղթի համար 

Հանձնեք այս թեստը, եթե այն պահանջվում է համալսարանի կամ կազմակերպության կողմից, որին դիմում եք: 

Այս թեստն անցկացվում է Երևանում։ Թեստի վճարը կազմում է 134,600 ՀՀ դրամ։ 

Գրանցվեք IELTS UKVI ակադեմիական թեստին

IELTS ընդհանուր քննություն ՄԹ վիզայի և ներգաղթի համար

Այս թեստը նրանց համար է, ովքեր ցանկանում են ՄԹ-ում վերապատրաստվել կամ ուսանել գիտական աստիճան չշնորհող ծրագրերում: Այն նաև կարող է օգտագործվել աշխատելու, աշխատանքին առնչվող վերապատրաստում անցնելու կամ ՄԹ ներգաղթելու համար: 

Այս թեստն անցկացվում է Երևանում։ Թեստի վճարը կազմում է 134,600 ՀՀ դրամ։ 

Գրանցվեք IELTS UKVI ընդհանուր թեստին ՄԹ

IELTS Life Skills

IELTS Life Skills-ն անգլերենի թեստ է նրանց համար, ովքեր կարիք ունեն ներկայացնելու իրենց լեզվի բանավոր և լսելու հմտությունների մասին տեղեկանք` Լեզուների գնահատման համաեվրոպական համակարգի (CEFR) A1, A2 կամ B1 մակարդակներում՝ՄԹ վիզայի դիմելու նպատակով:

IELTS Life Skills թեստը հասանելի է երկու մակարդակում՝ 

IELTS Life Skills A1

Հանձնեք այս թեստը, եթե Դուք կարիք ունեք ապացուցելու Ձեր անգլերենի բանավոր և լսելու հմտությունները  ՄԹ վիզաների և ներգաղթի դիմելելիս՝ «բնակություն հաստատած անձի ընտանիքի» վիզայի համար: 

IELTS Life Skills թեստն անցկացվում է Երևանում։ Թեստի վճարը կազմում է 100,950 ՀՀ դրամ։

Գրանցվեք IELTS Life Skills A1 թեստին

IELTS Life Skills B1

Հանձնեք այս թեստը, եթե պահանջվում է ներկայացնել անգլերենի բանավոր և լսելու հմտությունների վերաբերյալ ապացույց ՄԹ վիզաների և ներգաղթի դիմելիս անորոշ ժամկետով մնալու կամ քաղաքացիության համար: 

IELTS Life Skills թեստն անցկացվում է Երևանում։ Թեստի վճարը կազմում է 100,950 ՀՀ դրամ։

Գրանցվեք IELTS Life Skills B1 թեստին