Նախապատրաստվեք IELTS-ի բանավոր բաժնին մեր տեսանյութերի օգնությամբ: Դրանք բացատրում են սահունության և կապակցվածության, բառագիտության և  բառապաշարի, քերականության և արտասանության այն նրբությունները, որոնք հաշվի են առնվում գնահատման ժամանակ:

Այս բաժնում