Այս տեսանյութում բացատրվում են  արտասանությանը վերաբերող այն կետերը, ներառյալ բառային և տրամաբանական շեշտ, ինտոնացիա և հնչողություն, որոնք հաշվի են առնվում IELTS-ի բանավոր քննության գնահատման ժամանակ: Տրվում են խորհուրդներ, թե ինչպես բարելավել անգլերենի արտասանությունը: