Այս տեսանյութում բացատրվում են սահունությանը և կապակցվածությանը վերաբերող այն կետերը, ներառյալ խելամիտ բանավոր խոսք, մտքերի տրամաբանական շարադասություն, որոնք հաշվի են առնվում  IELTS-ի բանավոր քննության գնահատման  ժամանակ: