Այս տեսանյութում բացատրվում են քերականության  այն կետերը, ներառյալ բարդ նախադասությունների և ժամանակաձևերի  կիրառումը, որոնք հաշվի են առնվում  IELTS-ի բանավոր քննության գնահատման  ժամանակ: